Bài đăng

Tang huyet ap khan cap va cach cham soc benh nhan tang huyet ap dung cach

Dai thao duong thai ky - Nguyen nhan, huong dieu tri va me bau nen an gi de han che Dai thao duong thai ky

Tu van chi so huyet ap cua nguoi thong thuong la bao nhieu?

Chi so xet nghiem tieu duong bao gom nhung chi so nao?

Ban da tim hieu ve huyet ap bao nhieu la binh thuong chua?

Tu van chi so ap huyet cua nguoi thuong ngay la bao nhieu?

Tim hieu ve can nguyen và huong đieu tri đai tua trong thoi ky co thai

Ban biet gi ve trieu chung tang huyet apnguy cap?

Glucose la gi? 7 loai thuc pham giup can bang Glucose cho nguoi dai thao duong

Che do dinh duong cho nguoi dai thao duong: Nen va khong nen an gi?

Cach cham soc benh nhan tang huyet ap hieu qua nhat

Tim hieu ve HbA1c va cac chi so cua benh Dai thao duong

Chenh lech huyet ap tam thu và tam truong cung nhưung thong tin ban chua biet?

Dau hieu nhan biet con dau that nguc

Phoi hop thuoc tang ap huyet theo lieu nhat quyet

6 Mon an vat cho nguoi tieu duong: ban da biet chua?

Muc đo pho bien cua benh Tieu duong tren the gioi va Viet Nam

Phân biệt nhịp tim và huyết áp

Cơn đau thắt ngực ổn định và những dấu hiệu nguy hiểm

Huyết áp là gì? áp huyết và nhịp tim khác nhau như thế nà